Izjava o privatnosti AriensCo GmbH

Opće informacije

AriensCo GmbH vam želi dobrodošlicu na našu internetsku stranicu kojoj ste pristupili na adresi https://www.as-motor.hr. Molimo da odvojite nekoliko trenutaka kako bi saznali nešto više o mjerama koje smo primijenili za zaštitu vaših osobnih podataka. Rado ćemo vam jednostavnim rječnikom objasniti vaša prava o podatcima. U nastavku također možete pronaći informacije o osobama za kontakt koje su zadužene za zaštitu podataka, kao informacije o podatcima koje prikupljamo i obrađujemo, kao npr. preko trećih strana.

Najprije, moguće je pristupiti našoj internetskoj stranici bez ustupanja osobnih podataka.

Kao odgovorna strana (“Kontrolor”) uveli smo mnoge tehničke i organizacijske mjere kako bi omogućili najpotpuniju zaštitu vaših osobnih podataka koji se obrađuju preko ove internetske stranice. Međutim, prijenosi podataka preko interneta uključuju i sigurnosne rizike, a apsolutna zaštita nije moguća. Iz tog razloga, moguće nam je prenijeti osobne podatke preko analognih načina, poput telefona. Ako ipak želite prenijeti osobne podatke preko naše internetske stranice obrada podataka će možda biti potrebna.

Ako i dalje imate pitanja vezana za zaštitu podataka, nakon ovog kratkog pregleda naše izjave o privatnosti podataka, molimo da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka (navedeno u nastavku) i neka to bude vaš prvi kontakt.

Koncepti zaštite podataka

Osobni podatci su sve informacije koje se odnose na identifikaciju ili prepoznatljivu osobu (nadalje: “Subjekt Podataka”).

Obrada je bilo koji postupak koji se izvršava s ili bez pomoći automatiziranih metoda. To uključuje prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, dohvaćanje, konzultaciju, uporabu, otkrivanje prijenosom, širenje ili ustupanje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, zabranu, brisanje ili uništavanje.

Privola je bilo koja deklaracija koja je slobodno dana od strane Subjekta Podataka za zaseban slučaj za koji se Subjekt slaže s obradom osobnih podataka.

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javna institucija, agencija ili bilo koje drugo tijelo čiji se podatci obznanjuju, bilo da je u pitanju treća strana ili ne.

Voditelj zbirke osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javna institucija, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime Kontrolora.

Treća strana je fizička ili strana osoba, javna institucija, agencija ili tijelo, osim Subjekta Podataka, Kontrolora, Voditelja zbirke osobnih podataka i osobe koja, pod direktnom ovlasti Kontrolora ili Voditelja zbirke osobnih podataka ima ovlaštenje za obradu osobnih podataka.

Profiliranje je bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka radi ocjenjivanja određenih osobnih aspekata fizičke osobe, naročito za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču izvršavanja zadataka fizičke osobe na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnog odabira, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije i kretanja.

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podatci više ne mogu pripisati određenom Subjektu Podataka bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takvi dodatni podatci čuvaju zasebno.

Kontrolor je definiran odredbom EU-GDPR, a to je fizička ili pravna osoba, javna institucija, agencija ili drugo tijekom, koje, samostalno ili udruženo s drugima, odlučuje o svrhama i značenjima obrade osobnih podataka.

Naziv i adresa Kontrolora

Kontrolor je definiran odredbom EU-GDPR ili drugim zakonima o zaštiti podataka članica Europske Unije ili zakona država članica u drugim odredbama s karakterom zakonske zaštite podataka:

AriensCo GmbH
Generalni Direktor: Jochen Schneider
Ellwanger Strasse 15
74424 Bühlertann, Germany

Naziv i adresa službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka Kontrolora je:

Gerald Saur
GS MANAGEMENTSYSTEME
Quandtstrasse 3
73479 Ellwangen, Njemačka
gerald.saur@gsmanagement.de
Tel. +49 7961 53171

Svaki Subjekt Podataka može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka za bilo kakva pitanja ili sugestije koje se tiču zaštite podataka. Ako niste zadovoljni imate pravo na pritužbu, koju možete uputiti na:

Nadzorno tijelo za Baden-Württemberg

Državni službenik za zaštitu podataka i slobodu informacija Baden-Württemberg
P.O. Box 10 29 32, 70025 Stuttgart
Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart
Tel.: +49 711/61 55 41 – 0
Faks: +49 711/61 55 41 – 15
Email: poststelle@lfdi.bwl.de
Internet: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Kolačići

Naša internetska stranica koristi kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje se postavljaju i pohranjuju na računalo preko internetskog preglednika.

Neki kolačići sadrže takozvane ID kolačiće koji služe kao jedinstveni identifikator. Internet stranice i serveri mogu biti dodijeljeni individualnom internetskom pregledniku na kojem je kolačić i pohranjen. To znači da je vaš internetski preglednik nedvo AriensCo GmbH jbeno prepoznat ili ponovno prepoznat.

Kolačići nam pomažu da korisnici naše stranice imaju bolju uslugu nego bez kolačića.

Uporaba naše internetske stranice se može pratiti korištenjem kolačića, na način da se vidi kojim stranicama je korisnik pristupio, tj. koje ga stranice zanimaju.

Na ovaj način možemo kontinuirano poboljšavati našu internetsku stranicu.

Na našoj internetskoj stranici kolačiće je moguće blokirati u bilo koje vrijeme izvršavanjem postavki u vašem pregledniku da trajno odbija kolačiće. Dodatno, postojeće kolačiće je moguće izbrisati preko svih poznatijih preglednika ili drugih softvera. Ipak, ako isključite primanje kolačića preko vašeg preglednika, sve funkcije na našoj internetskoj stranici neće biti dostupne u određenim uvjetima.

Na primjer, blokiranjem kolačića u internetskom pregledniku također će spriječiti i Google u postavljanju konverzijskog kolačića u IT sustavu Subjekta Podataka. Kolačić kojeg je Google AdWords već postavio može se izbrisati preko internetskog preglednika ili drugog softvera.

Štoviše, imate mogućnost prigovora na Google oglašavanje koje se zasniva na vašim interesima. Da bi ovo izvršili pristupite postavkama u svakom internetskom pregledniku kojeg koristite preko poveznice www.google.hr/settings/ads.

 

Prikupljanje podataka i informacija na web stranici

Naša internetska stranica prikuplja brojne opće podatke i informacije sa svakim pristupom na našu internetsku stranicu preko Subjekta Podataka ili preko automatiziranog sustava. Ovi općeniti podatci i informacije se pohranjuju u dnevničke datoteke na serveru. Moguće je prikupljanje sljedećeg:

 • Operativni sustav kojeg koristi pristupni sustav.
 • Vrsta preglednika i njihove verzije.
 • Internetska stranica s koje dolazi pristupni sustav na našu internetsku stranicu (tzv. referrer).
 • Adresa internetskog protokola (IP adresa).
 • Podstranice koje su aktivirane preko pristupnog sustava na našoj internetskoj stranici.
 • Datum i vrijeme pristupa stranici.
 • Internetski poslužitelj pristupnog sustava.
 • Ostali slični podatci i informacije koje se koriste za sprječavanje opasnosti od napada na naše IT sustave.

Pri uporabi ovih općih podataka i informacija AriensCo GmbH ne izvršava nikakve intervencije prema Subjektu Podataka. Umjesto toga, ove informacije su potrebne za:

 • Optimizaciju sadržaja na našim internetskim stranicama i oglašavanje naše stranice.
 • Ispravnu isporuku sadržaja na našoj stranici.
 • Utvrđivanje funkcionalnosti naših IT sustava i tehnologija na našoj stranici.
 • U slučaju bilo kakvih napada, omogućava informacije policiji koje su potrebne za provođenje zakona.

Stoga, u jednu ruku, ovi anonimno prikupljeni podatci i informacije se statistički analiziraju u AriensCo GmbH, a s druge stane analiziraju se s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka u našoj tvrtki, kako bi bili sigurni u optimalnu razinu zaštite osobnih podataka koje obrađujemo.

Anonimni podatci u dnevničkim datotekama na serveru se zasebno pohranjuju prema privatnim podatcima koje je naveo Subjekt Podataka.

Prijenos podataka preko obrazaca

Imate mogućnost prijenosa informacija i osobnih podataka preko obrazaca na našoj internetskoj stranici. Ovi osobni podatci se prenose preko odgovarajućeg ekrana s ulaznim podatcima. Osobni podatci koje unesete se prikupljaju i pohranjuju isključivo za uporabu na stranici odgovarajućeg Kontrolora i samo za njegove svrhe.

Dijeljenje ovih podataka se kategorički ne događa, osim ako ne postoji zakonska obveza dijeljenja ili ako dijeljenje služi u svrhu kaznenog progona ili utvrđivanja naših zakonskih prava.

Vaša registracija se koristi za vas za ponudu dodatnog sadržaja ili usluga.

Ako zatražite informacije o proizvodu ili prodaju preko jednog od naših kontaktnih obrazaca, vaš upit ćemo proslijediti jednom od naših prodajnih partnera (ovlašteni distributer u vašoj blizini) kako bi odgovorio na vaš upit. Prilikom registracije za jamstvo, pohranjujemo vaše podatke kako bi vam mogli poslati i servisne informacije i ostale informacije nakon kupnje (npr. informacije vezane uz dodatnu opremu, rezervne dijelove, posebne promocije i slično).

Možemo vam pružiti i informacije o tome koji se vaši osobni podatci pohranjuju na poseban zahtjev. Dodatno, na vaš zahtjev ili uputu možemo izbrisati ili ispraviti vaše osobne podatke, ukoliko ne postoji zakonska obveza zadržavanja takvih podataka. Službenik za osobne podatke i svi ostali zaposlenici odgovarajućeg Kontrolora dostupni su vam kao kontakt osobe po tom pitanju.

Brisanje i blokiranje osobnih podataka

Obrađujemo i pohranjujemo vaše osobne podatke samo na period koji je potreban za postizanje svrhe pohranjivanja, ili ako je to zakonski obvezno, ili neophodno sukladno dekretu državne agencije.

Ako svrha obrade više nije primjenjiva ili ako je istekao period pohrane propisan zakonom, osobni podatci će se rutinski i u skladu sa zakonskim odredbama blokirati ili obrisati.

Vaša prava

Pravo na dobivanje potvrde

Obvezni smo osigurati vam potvrdu o tome hoće li se obrađivati vaši relevantni osobni podatci. Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka kako bi iskoristili ovo pravo.

Pravo na informaciju

Kao Subjekt Podataka imate pravo od nas zatražiti informacije, bez naknade, u bilo koje vrijeme, a koje se tiču vaših pohranjenih osobnih podataka, kao i presliku ove informacije. Imate i druga prava na informacije:

 • Svrha obrade.
 • Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju.
 • Primatelj ili kategorije primatelja kojima su ustupljeni podatci, ili će tek biti ustupljeni, naročito u slučaju kada je primatelj u trećim zemljama ili u slučaju kada se radi o međunarodnim organizacijama.
 • Ako je moguće, planirano trajanje pohrane osobnih podataka, ili ako to nije moguće, kriteriji za određivanje ovakvog trajanja.
 • Postojanje prava na ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ili djelomično ograničavanje obrade Kontrolora ili pravo na prigovor na obradu.
 • Postojanje prava na žalbu nadležnom tijelu.
 • Ako osobni podatci nisu prikupljeni od Subjekta Podataka: svi dostupni podatci koje se tiču porijekla podataka.
 • Postojanje automatizirane funkcije o odlučivanju u skladu s Člankom 22, paragr. 1 i 4, odredbe o EU-GDPR, i, najmanje u ovim slučajevima, smislena informacija o logici, kao i ukupan obim namjeravanih učinaka takve obrade za Subjekta Podataka.
 • Štoviše, imate pravo na informacije jesmo li prenijeli osobne podatke trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. U tom slučaju, te u svim ostalim aspektima, Subjekt Podataka ima pravo na odgovarajuće jamstvo u sprezi s prijenosom.

Ako želite zatražiti ovo pravo na informacije, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu osobnih podataka ili nekog drugog zaposlenika odgovarajućeg Kontrolora.

Pravo na isprava, brisanje ili blokiranje

Imate pravo zahtijevati ispravak, brisanje ili blokiranje vaših osobnih podataka koji su pohranjeni. Ako zakonske odredbe ne dozvoljavaju brisanje, tada će vaši podatci biti blokirani i dostupni samo za gore navedene namjene vezane uz obvezne zakonske odredbe.

Kako bi iskoristili gore navedena vaša prava na opoziv, informacije, ispravak, brisanje ili blokadu vaših osobnih podataka molimo da kontaktirate niže navedenog službenika za zaštitu osobnih podataka. Za korištenje vaših prava, kako je gore navedeno ne naplaćuje se naknada.

Pravo na ograničavanje obrade

Imate pravo ograničiti obradu ako

 • Ako osporavate točnost osobnih podataka, tj. za period vremena koje nam omogućava izvršavanje provjere ispravnosti vaših osobnih podataka.
 • Ako je obrada nezakonska i odbijate brisanje osobnih podataka, te zahtijevate ograničavanje uporabe osobnih podataka.
 • Ako više nema potrebe za vašim osobnim podatcima za svrhu obrade, no vama su ti podatci potrebni za utvrđivanje odgovornosti, za korištenje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Ako ste uložili prigovor na obradu u skladu s Čl. 21, parag. 1 EU-GDPR odredbe i još uvijek nije utvrđeno nadmašuju li naši zakonski razlozi obrade nadmašuju vaše razloge.

Pravo na prenosivost

Imate pravo zatražiti osobne podatke koje ste nam ustupili, u strukturiranom, općem i čitljivom strojnom obliku.

Pravo na prigovor

Imate pravo na razloge koji proizlaze iz vaše specifične situacije za ulaganjem prigovora u bilo koje vrijeme obrade vaših osobnih podataka, nastalih uslijed Čl. 6, parag. 1, točke e ili f, EU-GDPR odredbe. Ovo se također primjenjuje za profiliranje s uporom u  ovim odredbama. U slučaju prigovora mi više nećemo obrađivati osobne podatke osim ako možemo dokazati uvjerljive, zakonske razloge za obradu koji premašuju vaše interese, prava i slobode, ili ako se obrada koristi za utvrđivanje odgovornosti, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Dodatno, imate pravo na razloge koji proizlaze iz vaše specifične situacije na prigovor pri obradi osobnih podataka koja se odvija u našim prostorijama za znanstvena ili povijesna istraživanja ili u statističke svrhe sukladno Čl. 89, parag. 1 EU-GDPR odredbe, osim ako je takva obrada potrebna za ispunjavanje zadataka od javnog interesa.

Kako bi iskoristili ovo pravo na prigovor možete direktno kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka.

U vezi s uporabom informacija za društvene usluge, neovisno o direktivi 2002/58/EU, možete koristiti vaše pravo na prigovor preko automatiziranih postupaka za koje se koriste tehničke specifikacije.

Automatizirane odluke od slučaja do slučaja uključujući i profiliranje.

Imate pravo ne biti predmet odluke koja se zasniva isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koje ima za posljedicu pravnu primjenu koja na vas utječe ili koja vas na sličan način značajno narušava.

Ako Subjekt Podataka želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirane odluke možete u bilo koje vrijeme kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili nekog drugog zaposlenika odgovarajućeg Kontrolora.

Pravo na žalbu
Osim toga, imate pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu (članak 57. stavak 1. točka f) GDPR-a). Kontaktne podatke nadzornog tijela (LfDI Baden-Württemberg) možete pronaći ovdje: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/kontakt-aufnahme/.

Kontaktiranje elektroničkom poštom (email)

Elektronička pošta, uključujući i sadržaj elektroničke pošte upućuju se organizaciji za obradu unutar tvrtke i tamo se obrađuju. Budući da je većina elektroničke pošte, u smislu sadržaja, obvezna za arhiviranje sukladno Zakonu o porezu (Abgabenordnung (AO)), sukladno zakonskim odredbama, mi smo dužni arhivirati elektroničku poštu na 10 godina. Kako bi to ostvarili koristimo sustav pohrane koji komprimira i pohranjuje sadržaj elektroničke pošte. Budući se elektronička pošta ne može tretirati drugačije, izričito izjavljujemo da aplikacije elektroničke pošte za posao i privatnu elektroničku poštu mogu imati trajnu pohranu i arhiviranje. Iako zahtijevamo da se suzdržite od slanja privatne elektroničke pošte. Za prijave za slobodna radna mjesta vidi “Prijave putem elektroničke pošte”. Ako tražite informacije o proizvodu ili prodaji preko elektroničke pošte, proslijedit ćemo vam upitnik i vaše kontaktne podatke jednom od naših prodajnih partnera (ovlašteni distributer u vašoj blizini) radi rješavanja vašeg problema.

Kontakt obrazac

Ako koristite naš kontaktni obrazac za direktni kontakt ili ako nam pišete preko elektroničke pošte podatci koje nam prenosite, kao što je vaša adresa elektroničke pošte i po mogućnosti, vaše ime, oni će biti pohranjeni na naš server elektroničke pošte. Ako tražite informacije o proizvodu ili prodaji preko jedne od naših kontakt obrazaca vaš upit ćemo proslijediti jednom od naših prodajnih partnera (ovlašteni distributer u vašoj blizini) radi rješavanja vašeg problema.

Pravo na žalbu
Osim toga, imate pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu (članak 57. stavak 1. točka f) GDPR-a). Kontaktne podatke nadzornog tijela (LfDI Baden-Württemberg) možete pronaći ovdje: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/kontakt-aufnahme/.

Prijava i postupak za slobodno radno mjesto

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu provođenja postupka prijave. Obrada se također može izvršiti elektroničkim putem. To je i slučaj kada nam kao podnositelj zahtjeva proslijedite odgovarajuću dokumentaciju za prijavu elektroničkim putem, na primjer, putem elektroničke pošte. Ako s vama zasnujemo radni odnos, preneseni podatci će se pohraniti u naš sustav za svrhu obrade radnog odnosa sukladno zakonskim odredbama. Ako s vama ne sklopimo radni odnos tada će se dokumenti iz prijave obrisati tri mjeseca nakon objave odluke o odbijanju, te ukoliko nema zakonskih interesa za suprotno. Na primjer, takvi zakonski interesi bi mogli biti teret dokazivanja u sudskom postupku sukladno Zakonu o jednakom postupanju (Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ili u sličnoj situaciji.

Prijava za slobodno radno mjesto putem elektroničke pošte

U slučaju prijave za slobodno radno mjesto putem elektroničke pošte podatci će biti proslijeđeni rukovoditeljima tehničkih odjela u tvrtki koji su (zajednički) odgovorni za donošenje odluke o vašoj prijavi. Naši zaposlenici koji su uključeni u postupak prijave osposobljeni su i izričito obvezni predmet držati u tajnosti, te su im dane upute da se vaša prijava ne smije preslikavati.

Prijava za slobodno radno mjesto putem papirnate dokumentacije

U slučaju prijave za slobodno radno mjesto u papirnatoj formi (tiskano) podatci će se proslijediti rukovoditeljima tehničkih odjela u tvrtki koji su (zajednički) odgovorni za donošenje odluke o vašoj prijavi. Naši zaposlenici koji su uključeni u postupak prijave osposobljeni su i izričito obvezni predmet držati u tajnosti, te su im dane upute da se vaša prijava ne smije preslikavati. Za svrhe vezane uz teret dokazivanja vašu ćemo prijavu zadržati na određeni period vremena koji je gore naveden. Nakon toga, bilo koja preslika vaših dokumenata iz prijave će se uništiti na siguran način (uništavačem papira). Vaši originalni dokumenti će biti vraćeni kako bi se oslobodili odgovornosti.

Obrada ugovornih podataka

Zajednički radimo s vanjskim dobavljačima. Ovi vanjski dobavljači usluga su naručeni za obradu osobnih podataka sukladno našim uputama. Budući da nam je zaštita vaših podataka jako važna, prilikom odabira ovakvih pružatelja usluga obraćamo posebnu pažnju na njihove standarde zaštite podataka. Na primjer, surađujemo sa sljedećim pružateljima usluga:

 • CRM (Customer Relationship Management) sustav.
 • Academy Portal za organizaciju planiranih datuma i sudionika u obuci.
 • Portal za naše ovlaštene distributere s direktnim pristupom prodaji, marketingu i servisnim informacijama i materijalima.
 • Online marketinški alat za slanje elektroničkih letaka.
 • Tiskare i trgovine poštanskih usluga za slanje tiskane pošte.
 • Kartografski i podatkovni alati za jasniju prezentaciju podataka distributera prema regijama.
Obrada jamstva

Osnova za obradu je ugovor o jamstvu. To se nudi putem koncepta “plaćanja podacima”, u kojem dobivate jamstvo proizvoda koje nadilazi zakonsko jamstveno pravo u zamjenu za vašu registraciju i povezano slanje marketinških informacija. Ako se protivite daljnjem slanju marketinških informacija prije isteka maksimalnog jamstvenog roka, to se smatra raskidom ugovora o jamstvu, tako da se ne mogu potraživati ​​daljnje pogodnosti prema ugovoru o jamstvu. Nakon isteka maksimalnog jamstvenog roka, u svakom trenutku možete prigovoriti daljnjoj obradi Vaših podataka.

U okviru ugovora o jamstvu prikupljamo vaše podatke kako bismo vam poslali marketinške informacije u vezi s našim proizvodima. Pravna osnova za obradu je čl. 6. st. 1 lit. 1 b) DSGVO tijekom jamstvenog roka, te čl. 6. st. 1 lit. 1 f) DSGVO nakon isteka jamstvenog roka. Automatsko donošenje odluka uključujući profiliranje se ne odvija.

Tijekom obrade jamstva obrađujemo podatke o proizvodu, datum kupnje, podatke o vašoj adresi i vašoj e-mail adresi.

Vaša prava kako je objašnjeno pod naslovom “Vaša prava” ostaju nepromijenjena.

Vaši podaci će biti pohranjeni u okviru ugovora o jamstvu za vrijeme trajanja ugovora i naknadno najmanje do isteka zakonskog roka čuvanja u skladu s Njemačkim trgovačkim zakonikom (HGB). Nakon isteka jamstvenog ugovora vaši će se podaci čuvati na temelju legitimnog interesa sve dok ne prigovorite ili ne zatražite brisanje.

Budući da vaše osobne podatke također koristimo u marketinške svrhe na temelju tzv. legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. lit. f DSGVO) nakon isteka maksimalnog jamstvenog roka, želimo vas posebno obavijestiti o vašem povezano pravo na prigovor. U slučaju vašeg prigovora, više nećemo obrađivati ​​vaše osobne podatke osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju vaše interese, prava i slobode ili obrada služi za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako obrađujemo vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas u svrhu takvih marketinških mjera u skladu s čl. 21 (2) DS-GVO. U slučaju vašeg prigovora na obradu u svrhu izravnog marketinga, vaše osobne podatke više nećemo obrađivati ​​u te svrhe.

Prikupljanje i korištenje podataka

Izvor podataka
Ako niste sami podnijeli zahtjev za jamstvo putem naše web stranice https://as-motor.force.com/Registrierungsprozess ili ako ste nas kontaktirali putem e-pošte ili obrasca za kontakt (vidi naslov 12). podatke smo primili izravno od vašeg ugovornog partnera (trgovca) kod kojeg ste se registrirali za npr. jamstvo proizvoda.

Zajednička obrada podataka od strane društava grupe
AriensCo GmbH dio je međunarodne AriensCo grupe. Kako bismo vam pružili najbolje moguće proizvode i usluge, naše različite tvrtke grupe surađuju. Stoga podatke iz dosjea kupaca, u kojem se također vode podaci kupaca jamstva, zajednički obrađuju tvrtke AriensCo u Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Norveškoj i Francuskoj (čl. 26 DSGVO). Vaši podaci neće se obrađivati ​​u druge svrhe osim gore navedenih. Sva svoja prava (vidi također dolje) možete ostvariti protiv AriensCo GmbH.

Uporaba internetske stranice

Osim ako nije drugačije ili dodatno navedeno u relevantnim odjeljcima, vaše podatke obrađujemo kako je opisano pod naslovom „Prikupljanje podataka i informacije na web stranici“.

Google Analytics

Ova internetska stranica koristi Google Analytics, servis za analizu interneta u vlasništvu Google Inc. (“Google”). Google Analytics koristi takozvane “kolačiće”, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalu i omogućavaju analizu vaše uporabe naše stranice. Po pravilu, informacije zadobivene preko kolačića, a vezane uz vašu uporabu ove stranice, se prenosi na Googleov server u SAD-u i tamo se pohranjuje. No, kod aktivacije IP anonimizacije (dodatni alati, inkognito režim, itd.) na ovoj stranici, Google će najprije skratiti vašu IP adresu unutar područja država članica EU ili u drugim državama koje su supotpisnice Sporazuma o pristupanju Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima će se prenositi cjelokupna IP adresa na Googleov server u SAD-u i tamo će biti skraćena. U ime operatera ove internetske stranice, Google će ove informacije koristiti za procjenu korištenja stranice, za izradu izvještaja o aktivnostima stranice i za pružanje drugih usluga koje su vezane uz uporabu stranice i internet operatera internetske stranice. IP adresa koja se prenosi putem vašeg preglednika u okviru Google Analytics sustava neće se povezivati s bilo kojim drugim podatcima koje Google ima. Pohranu kolačića možete spriječiti  odabirom odgovarajućih postavki u vašem pregledniku. Ipak, moguće je spriječiti prikupljanje podataka vezanih za uporabu stranice koje sakupljaju kolačiči (uključujući i vašu IP adresu) i prijenos u Google, kao i obradu ovih podataka od strane Googla preuzimanjem i ugradnjom programskog dodatka koji se nalazi na sljedećoj poveznici (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Možete spriječiti prikupljanje vaših osobnih podataka preko Google Analyticsa klikom na sljedeću poveznicu. Postavit će se kolačić s mogućnošću isključivanja koji će spriječiti buduće prikupljanje vaših podataka prilikom posjećivanja ove internetske stranice.

Detaljnije informacije vezane uz uvjete uporabe i privatnosti i zaštite podataka nalaze se na http://www.google.com/analytics/terms/de.html or at https://www.google.de/intl/de/policies/.

Izričito izjavljujemo da je sustav Google Analytics na ovoj internetskoj stranici proširen kodom “anonymizeIp” kako bi se omogućila anonimno prikupljanje IP adrese (tzv. IP maskiranje).

 Google AdWords

Odgovarajući sakupljač je integrirao Google AdWords na ovu internetsku stranicu. Google AdWords je usluga za internetsko oglašavanje koja omogućava oglašivačima da postavljaju oglase u Googlove rezultate pretraživanja i također u Googlovu oglašivačku mrežu. Google AdWords omogućava da oglašivač unaprijed navede posebne ključne riječi preko kojih će se oglas prikazivati samo u rezultatima pretrage na Googleu, te ako korisnik pozove ključnu riječ u pretraživanju u tražilici. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju preko automatskog algoritma i u skladu s prethodno definiranim ključnim riječima vezanim za temu internetske stranice.

Tvrtka koja upravlja sustavom Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svrha sustava Google AdWords je oglašavanje naše internetske stranice prikazivanjem interesnog oglašavanja na stranicama tvrtki trećih strana i u rezultatima pretrage Google tražilice, te prikazivanjem oglasa trećih strana na našoj internetskoj stranici.

Dodatne informacije i primjenjiva zaštita podataka iz Googla može se zatražiti na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

YouTube

Na našoj internetskoj stranici integrirali smo komponente YouTuba. YouTube je internetski video portal koji omogućava besplatan prikaz video isječaka za video izdavače koji isto tako omogućavaju svojim korisnicima besplatno gledanje, ocjenjivanje i komentiranje ovih video isječaka. YouTube dozvoljava izdanja svih vrsta videozapisa, što je razlog zašto se cjelokupni filmovi i televizijski prijenosi, kao i glazbeni videozapisi, traileri i videozapisi koje izrađuju korisnici mogu pregledati na internetskom portalu.

Tvrtka koja upravlja Youtubeom je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. YouTube, LLC je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svakim pristupom na individualne stanice ove internetske stranice kojom upravlja odgovarajući Kontrolor, te na kojoj je integriran Youtube komponenta (YouTube video) internetski preglednik na IT sustavu Subjekta Podataka automatski  će potaknuti odgovarajuća YouTube komponenta za preuzimanje prezentacije odgovarajuće YouTube komponente.

Dodatne informacije koje se tiču Youtubea se mogu pronaći na https://www.youtube.com/yt/about/de/. Kao dio ove tehničke procedure YouTube i Google prikupljaju znanje o posebnim stranicama koje je posjetio Subjekt Podataka.

Politike o privatnosti podataka koje izdaje YouTube mogu se pronaći ovdje: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, YouTube i Google daju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Dijeljenje spremljenih stranica

Na našim internetskim stranicama nudi se mogućnost dijeljenja određene stranice na društvenim mrežama (npr. Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn) ili putem elektroničke pošte. Na našoj stranici postoje samo integrirane vanjske poveznice za određene usluge. Nakon klika na integriranu grafiku biti ćete preusmjereni na stranicu odgovarajućeg pružatelja društvene mreže, tj. samo u ovom trenutku će biti preneseni podatci o korisniku kod odgovarajućeg pružatelja usluga društvene mreže. Ako ne želite da te gore navedene društvene mreže prikupljaju takve podatke, molimo da ne klikate na grafiku. Za informacije vezane uz rukovanje vašim osobnim podatcima na društvenim mrežama molimo da provjerite odgovarajuće politike privatnosti na pružateljima usluga društvenih mreža:

 

Facebook

https://de-de.facebook.com/policy.php

Google+

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Twitter

https://twitter.com/privacy?lang=de

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

YouTube

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

XING

https://www.xing.com/privacy